تبلیغات
صفحه نخست

مراسم عروسی سال 1366 در روستای عرقطو


22بهمن سال 1366 بر سر مزار شهید بهروز کاظمی
دانش آموزان روستای عرقطو حدود سال 1361- 1362 مدرسه قدیمی روستا
دانش آموزان روستای عرقطو سال 1380
مراسم چهل یاسین روستای عرقطو